Dhuri Dhusrit Nil Kutil Kach Kare Kare

अन्तर्धान लीला
धुरि धूसरित नील कुटिल कच, कारे कारे
मुखपै बिथुरे मधुर लगें, मनकूँ अति प्यारे
झोटा खात बुलाक, मोर को मुकुट मनोहर
ऐसो वेष बनाइ जाउ जब, बन तुम गिरिधर
तब पल-पल युग-युग सरिस, बीतत बिनु देखे तुम्हें
अब निशिमहँ बन छाँड़ि तुम, छिपे छबीले छलि हमें

Leave a Reply

Your email address will not be published.