Kou Mai Leho Re Gopal

मुग्ध गोपी
कोउ माई लेहो रे गोपाल
दधि को नाम श्याम घन सुंदर, बिसर्यो चित ब्रजबाल
मटकी सीस भ्रमत ब्रज बीथिन, बोलत बचन रसाल
उफनत तक चूवत चहुँ दिसि तें, मन अटक्यो नँदलाल
हँसि मुसिकाइ ओट ठाड़ी ह्वै, चलत अटपटी चाल
‘सूर’ श्याम बिन और न भावे, यह बिरहिनी बेहाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *