Radha Ju Ke Pran Govardhandhari

राधा प्रेमी स्याम
राधा जू के प्रान गोवर्धनधारी
तरु-तमाल प्रति कनक लतासी, हरि की प्रान राधिका प्यारी
मरकत-मणि सम श्याम छबीलो, कंचन-तन-वृषभानु दुलारी
‘सूरदास’ प्रभु प्रीति परस्पर, जोरी भली बनी बनवारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *