Tori Savari Surat Nandlala Ji

साँवरी सूरत
तोरी साँवरी सुरत नन्दलालाजी
जमुना के तीरे धेनु चरावत, काली कामली वालाजी
मोर-मुकुट पीताम्बर शोभे, कुण्डल झलकत लालाजी
‘मीराँ’ के प्रभु गिरिधर नागर, भक्तन के प्रति पालाजी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *