Baso Mere Nainan Me Nandlal

मोहिनी मूर्ति
बसो मोरे नैनन में नंदलाल
मोहनी मूरति, साँवरी सूरति, नैणा बने बिसाल
अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल
‘मीराँ’ प्रभु संतन सुखदाई, भगत-बछल गोपाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *