Chabili Radhe Puje Ri Gangour

गणगौर पूजन
छबीली राधे पूजे री गणगौर
ललितादिक सब सखियाँ पहुँची वृषभान की पौर
पारबती शिवजी को पूजन, श्याम सुन्दर मन मोर
सघन कुंज, वृन्दावन अनुपम मिलि गयौ नंद-किसोर
‘नंददास’ प्रभु आय अचानक, घेरी लियो चहुँ ओर  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *