Maa Charno Main Koti Pranam

देवी स्तवन
माँ! चरणों में कोटि प्रणाम
मायारूपिणि, शुद्धस्वरूपा, हे जगजननी! कोटि प्रणाम
त्रिगुणातीता, वेदस्वरूपा, आदिशक्ति को कोटि प्रणाम
लज्जा, शोभा, ज्ञान स्वरूपा, हे महिमामयी! कोटि प्रणाम
रोग, शोक, भय, संकट हरनी, मंगल दायिनि! कोटि प्रणाम
दुख-दारिद्र-निवारिणि देवी, हे नारायणि! कोटि प्रणाम
करुणानिधि, कल्याणकारिणी, पतितपावनी! कोटि प्रणाम
सर्जन, पालन, प्रलय-कारिणी, हिमनग-नंदिनी! कोटि प्रणाम
मधु, कैटभ, महिषासुर मर्दिनि, शूलधारिणी! कोटि प्रणाम 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *