Palna Syam Jhulavati Janani

पलना
पलना स्याम झुलावति जननी
अति अनुराग ह्रदय में, गावति, प्रफुलित मगन होति नँद घरनी
उमँगि- उमँगि प्रभु भुजा पसारत, हरषि जसोमति अंकम भरनी
‘सूरदास’ प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी

2 thoughts on “Palna Syam Jhulavati Janani”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *