Pratham Gou Charan Ko Din Aaj

गौचारण
प्रथम गो-चारन को दिन आज
प्रातःकाल उठि जसुमति मैया, सुमन सजाये साज
विविध भाँति बाजे बाजत है, रह्यो घोष अति गाज
गोपीजन सब गीत मनोहर, गाये तज सब काज
लरिका सकल संग संकर्षण, वेणु बजाय रसाल
धेनू चराये बाल-कृष्ण-प्रभु, नाम धर्यो गोपाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *