Radha Mohan Karat Biyaru

ब्यालू
राधा मोहन करत बियारू
एक ही थार सँवारे सुंदरि, वेष धर्यो मनहारी
मधु मेवा पकवान मिठाई, षडरस अति रुचिकारी
‘सूरदास’ को जूठन दीनी, अति प्रसन्न ललितारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *