Shyam Tori Murli Nek Bajaun

ठिठोली
स्याम, तोरी मुरली नेक बजाऊँ
जोइ-जोइ तान भरो मुरली में, सोइ सोइ गाय सुनाऊँ
हमरी बिंदिया तुमही लगाओ, मैं सिर मुकुट धराऊँ
हमरे भूषण तुम सब पहिरौ, मैं तुम्हरे सब पाऊँ
तुमरे सिर माखन की मटकी, मैं मिलि ग्वाल लुटाऊँ
तुम दधि बेचन जाओ वृन्दावन, मैं मग रोकन आऊँ
मानिनी होकर मान करो तुम, मैं तोहे आन मनाऊँ
‘सूर’ स्याम, तुम बनो राधिका, मैं नँदलाल कहाऊँ

One thought on “Shyam Tori Murli Nek Bajaun”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *