Jogiya Chaai Rahyo Pardes

विरह व्यथा
जोगिया, छाइ रह्यो परदेस
जब का बिछड़्या फेर न मिलिया, बहुरि न दियो सँदेस
या तन ऊपर भसम रमाऊँ, खार करूँ सिर केस
भगवाँ भेष धरूँ तुम कारण, ढूँढत फिर फिर देस
‘मीराँ’ के प्रभु गिरिधर नागर, जीवन व्यर्थ विशेष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *