Jaise Tum Gaj Ko Paw Chudayo

भक्त के भगवान
जैसे तुम गज को पाँव छुड़ायौ
जब जब भीर परी भक्तन पै, तब तब आइ बचायौ
भक्ति हेतु प्रहलाद उबार्यो, द्रौपदी को चीर बढ़ायौ
‘सूरदास’ द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायौ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *