Ham To Nandgaon Ke Vasi

गोकुल की महिमा
हम तो नंदग्राम के वासी
नाम गोपाल, जाति कुल गोपहिं, गोप-गोपाल उपासी
गिरिवरधारी, गोधनचारी, वृन्दावन-अभिलाषी
राजा नंद जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी
प्रान हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुखरासी
‘सूरदास’ प्रभु कहौ कहाँ लौं, अष्ट महासिधि दासी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *