Mere Nayan Nirakhi Sachu Pawe

रूप माधुरी
मेरे नयन निरखि सचु पावै
बलि बलि जाऊँ मुखारविंद पै, बन ते पुनि ब्रज आवै
गुंजाफल वनमाल मुकुटमनि, बेनु रसाल बजावे
कोटि किरन मुख तें जो प्रकाशित, शशि की प्रभा लजावै
नटवर रूप अनूप छबीलो, सबही के मन भावै
‘सूरदास’ प्रभु पवन मंदगति, विरहिन ताप नसावै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *