Nand Dwar Ek Jogi Aayo Singi Nad Bajayo

शिव द्वारा दर्शन
नंद द्वार इक जोगी आयो सिंगी नाद बजायो
सीस जता ससि बदन सोहायो, अरुन नयन छबि छायो
रोवत खीजत कृष्ण साँवरो, रहत नहीं हुलरायो
लियो उठाय गोद नँदरानी, द्वारे जाय दिखायो
अलख अलख करि लियो गोद में, चरन चूमि उर लायो
श्रवण लाग कछु मंत्र सुनायो, हँसि बालक किलकायो
चिर-जीवौ सुत महरि तिहारो, हौं योगी सुख पायो
‘सूरदास’ रमि चल्यो रावरो, संकर नाम बतायो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *